Обирай зручний спосіб зв'язку:

Свірський Денис Михайлович

Свірський Денис Михайлович – флеболог, судинний хірург вищої категорії, лікар ультразвукової діагностики.

Денис Михайлович з дитинства усвідомлював, що його професія буде пов’язана з медициною, тому що завжди подобалося допомагати тим, хто цього потребує і по-дитячому «лікував» усіх навколо.

У 1994 році вступив до Донецького державного медичного університету ім. М. Горького. Після закінчення університету проходив інтернатуру у відділенні судинної хірургії Інституту невідкладної та відновлювальної хірургії ім. В. К. Гусака Академії медичних наук України. Закінчивши інтернатуру, відразу продовжив працювати лікарем у напрямку невідкладної та реконструктивної хірургії судин, а також флебології.

У 2006 році Денис Михайлович перший на Донеччині починає використовувати новий метод лікування варикозної хвороби – мініфлебектомію.

Після цього вперше на Донеччині успішно провів лазерну коагуляцію при варикозній хворобі. З цього часу і до сьогодні Денис Свірський активно використовує цей метод у комплексному вирішенні питань, пов’язаних із варикозною хворобою та її зовнішніми ознаками. Його кредо: лазер замість скальпелю!

Денис Михайлович – активний учасник великої кількості українських та світових конференцій, майстер-класів з флебології.

Використовуючи інноваційні методи лікування варикозної хвороби, на сьогоднішній день Денис Свірський є одним із найбільш затребуваних лікарів, який проводить лазерне та оперативне лікування варикозу.

Свирский Денис Михайлович

Свирский Денис Михайлович – флеболог, сосудистый хирург высшей категории, врач ультразвуковой диагностики.

Денис Михайлович с детства знал, что его профессия будет связана с медициной. Ведь ему всегда нравилось помогать тем, кто в этом нуждается! Поэтому он по-детски «лечил» всех вокруг.

В 1994 году поступил в Донецкий государственный медицинский университет им. М. Горького. После окончания университета проходил интернатуру в отделении сосудистой хирургии Института неотложной и восстановительной хирургии им В. К. Гусака Академии медицинских наук Украины. Закончив интернатуру, тут же продолжил работать врачом в направлении неотложной и реконструктивной хирургии сосудов, а также флебологии.

В 2006 году Денис Михайлович первый в Донецкой области начинает использовать новый метод лечения варикозной болезни – минифлебэктомию.

После этого впервые в Донбассе успешно провел лазерную коагуляцию при варикозной болезни. С этого времени и до сегодня Денис Свирский активно применяет этот метод в комплексном решении вопросов, связанных с варикозной болезнью и ее внешними признаками. Его кредо: лазер вместо скальпеля!

Денис Михайлович – активный участник большого количества украинских и мировых конференций, мастер-классов по флебологии.

Используя инновационные методы лечения варикозной болезни, на сегодняшний Денис Свирский один из самых востребованных врачей, который проводит лазерное и оперативное лечение варикоза.